Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính T.P Thái Nguyên và các huyện: Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thì đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc T.P Thái Nguyên đã hoàn tất.

 

Tại các địa phương trong diện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, chính quyền đã thành lập 91 tổ lấy ý kiến cử tri tại 91 xóm, tổ dân phố thuộc 6 đơn vị hành chính cấp xã là Sơn Cẩm (Phú Lương), Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang (Đồng Hỷ), Đồng Liên (Phú Bình) và Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên). Các địa phương đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu và phiếu lấy ý kiến gửi về các tổ. Theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Nội vụ phát ra là 37.662 phiếu (tương ứng với tổng số cử tri). Trong đó, T.P Thái Nguyên là 4.740 phiếu; huyện Phú Lương là 9.967 phiếu; huyện Đồng Hỷ là 19.506 phiếu và huyện Phú Bình là 3.449 phiếu.

Được biết, bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 9-4, toàn bộ cử tri của 6 đơn vị hành chính cấp xã nói trên sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc T.P Thái Nguyên. Theo đó, đối với các xã: Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên sẽ lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về T.P Thái Nguyên; đối với thị trấn Chùa Hang, lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố; đối với xã Đồng Bẩm, lấy ý kiến về việc thành lập phường thuộc thành phố.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: