Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Chiều ngày 25-3, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) lần thứ 59, khóa XIX, tháng 3-2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 9 nội dung, trong đó có 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và 5 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị cơ bản thống nhất với những văn bản dự thảo do các cơ quan tham mưu chuẩn bị, trong đó: Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện dự án: Khu đô thị đa chức năng đầu cầu cứng Sông Công, T.P Sông Công; Khu liên hợp luyện kim Hà Thượng, xã Hà Thượng và đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng giao dịch và bãi để xe, máy móc thiết bị thi công, vật liệu tại tổ dân phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Khi triển khai các dự án cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường, công nghệ, tiến độ triển khai và phương án huy động tài chính; tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, ổn định và phát triển.

Các đại biểu cũng thống nhất cao với 2 tờ trình về: Khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh và danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15, năm 2020 cho các cá nhân thuộc tỉnh; dự thảo Chương trình hành động của BTVTU thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, hoàn thiện văn bản, triển khai thực hiện theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy Đảng các cấp trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên BTVTU căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc theo chương trình, kế hoạch năm 2020 đã đề ra và các nội dung kết luận đã được BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua tại Hội nghị lần thứ 22.

Tại Hội nghị, BTVTU xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trịnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên.

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-59-khoa-xix-270001-97.html
Các tin khác: