Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đó là một trong những vấn đề được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính T.P Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình ngày 21-3.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính T.P Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; việc thành lập phường thuộc T.P Thái Nguyên; thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo văn bản liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

 

Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, Sở Xây dựng đã tham mưu với UBND tỉnh có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định tiêu chuẩn thành lập các phường thuộc T.P Thái Nguyên; tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã tiến hành họp, thảo luận về đề xuất của huyện Đồng Hỷ là lấy Quốc lộ 17 làm ranh giới điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa huyện và T.P Thái Nguyên; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản gồm: Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc T.P Thái Nguyên; kế hoạch tuyên truyền về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; hướng dẫn của UBND tỉnh về một số nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường; hướng dẫn của Sở Nội vụ về một số mẫu văn bản sử dụng trong điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính...

 

Sau khi nghe báo cáo và nghiên cứu dự thảo những văn bản liên quan, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề: Việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn cấp huyện, cấp xã nhằm nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện và những vấn đề phát sinh (nếu có); lấy ý kiến nhân dân về một số nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; về thời gian, hình thức, nội dung tuyên truyền...

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn bản, kế hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo đúng thời gian quy định; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin, phù hợp với từng đối tượng để người dân hiểu, nắm được và ủng hộ chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn...

Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: