Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày 10-7, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 đảng bộ trực thuộc: T.X Phổ Yên, Công an tỉnh và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU).

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 3 đảng bộ đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Theo đó, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, 3 đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội...

Về công tác chuẩn bị văn kiện đã tổ chức nhiều hội nghị xin ý kiến đóng góp của các thành phần, các tầng lớp nhân dân. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình. Các điều kiện khác về cơ sở vật chất phục vụ đại hội… cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ. 

Phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên BTVTU cơ bản nhất trí với những nội dung đã được BTV các đảng bộ chuẩn bị. Các đồng chí ủy viên BTVTU cũng đã đóng góp cụ thể đối với từng nội dung, từ chương trình, kịch bản, các dự thảo báo cáo đến công tác nhân sự đại hội. Đồng thời lưu ý 3 đảng bộ nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có định hướng phù hợp; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trước đại hội; tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội theo kế hoạch. 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV 3 đảng bộ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, nhất là liên quan đến văn kiện và công tác nhân sự của đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Về các nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội phải thực hiện đúng theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao cho các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tiếp tục cùng các đảng bộ hoàn thiện các điều kiện để tổ chức Đại hội đúng thời gian, kế hoạch đề ra, với tinh thần chu đáo, chất lượng và hiệu quả.

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-tot-va-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-272559-205.html
Các tin khác: