Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày 28-5, Sở Nông nghiệp - PTNT tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) cho đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn.

Người dân xã Văn Hán (Đồng Hỷ) thu hái chè.

Thái Nguyên hiện có hơn 22,3 nghìn ha, năng suất trung bình 118 tạ/ha (cả nước đạt 80 tạ/ha), sản lượng chè búp tươi đạt 238 nghìn tấn/năm. Toàn tỉnh hiện có trên 430 cơ sở, 63 hợp tác xã và trên 60 nghìn hộ tham gia sản xuất, kinh doanh chè. Từ năm 2017 đến tháng 5-2020, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại 149 cơ sở sản xuất, kinh doanh chè. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 30 cơ sở xếp loại A, 112 cơ sở xếp loại B và 7 cơ sở xếp loại C. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định về ATTP ở các cơ sở, sản xuất, kinh doanh chè nhưng vẫn còn tồn tại cần khắc phục như: Một số cơ sở chưa thực hiện việc tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ; chưa quan tâm tới khâu lưu trữ hồ sơ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa; điều kiện về nhà xưởng, con người trong sản xuất, kinh doanh chưa đạt tiêu chuẩn…

Tại Hội nghị, sau khi đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung của Luật ATTP số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về ATTP…

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/nong-nghiep/dam-bao-an-toan-thuc-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-che-271523-46244.html
Các tin khác: