Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, ngày 15-5, Hội đồng An toàn – Vệ sinh Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động, người sử dụng lao động của trên 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị, các thành viên của Hội đồng đã giải đáp trên 20 ý kiến của người lao động, người sử dụng lao động liên quan đến các vấn đề: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; những vướng mắc trong giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; những yếu tố xác định trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động thời vụ tại các doanh nghiệp…

Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, các cơ quan Nhà nước về những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể, các cơ quan hành chính sự nghiệp, những vướng mắc trong quan hệ lao động. Đối thoại cũng là cơ hội để kịp thời góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật phù hợp với thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: