Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Sáng ngày 25-5, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những chỉ thị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các chỉ thị; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị của tỉnh. Về kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí yêu cầu các đại biểu nắm rõ những vấn đề mới về công tác cán bộ; đồng thời cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 như quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc xây dựng, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn trong công tác chuẩn bị đại hội tại địa phương, đơn vị mình, thực hiện đúng phương châm chọn đúng người để giao việc.

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

 Sau nghiên cứu, quán triệt, các đại biểu nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 5 và 6-2020. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Căn cứ kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, phản ánh việc tổ chức học tập, quán triệt, nhất là việc triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII trong toàn tỉnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị. 

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-cac-chi-thi-cua-ban-bi-thu-271445-97.html
Các tin khác: