Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm
Cập nhật ngày: 21/09/2020 08:13
Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng là một trong những nhiệm vụ được Huyện ủy Định Hóa coi trọng, tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Điều này giúp ngăn ngừa sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nhờ kiểm tra, giám sát thường xuyên, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Lam Vỹ (Định Hóa) được triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Lam Vỹ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức KTGS tất cả các chi bộ trực thuộc. Nội dung về việc tổ chức sinh hoạt định kỳ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, trọng tâm là triển khai làm đường giao thông.

Ông Mông Đình Cường, Bí thư Đảng ủy xã nêu quan điểm: Đây là đợt KTGS định kỳ, mục đích chính là kịp thời phát hiện, nhắc nhở những nơi chưa thực hiện nghiêm túc. Thực tế ở một số chi bộ nông thôn có tình trạng không tổ chức họp đúng quy định 1 lần/tháng; ghi chép nghị quyết thiếu hoặc không đúng. Khi triển khai làm đường giao thông thì chưa thành lập được Ban đầu tư giám sát cộng đồng. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn khắc phục ở từng đề mục cụ thể. “Rõ ràng, KTGS thường xuyên khiến cơ sở có ý thức thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc hơn, từ đó hạn chế, ngăn ngừa các sai phạm”. - Ông Triệu Văn Tướng, Bí thư Chi bộ Tam Hợp, xã Lam Vỹ nói.

Ở Đảng bộ xã Quy Kỳ, công tác KTGS Đảng cũng được tăng cường với nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện phù hợp. Ông Lưu Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khóa và chương trình kiểm tra hằng năm sát với thực tế của địa phương và nghị quyết Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi tổ chức hơn 30 đợt kiểm tra chi bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể theo định kỳ 3 tháng/lần. Công tác giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên. Một số trường hợp đã bị nhắc nhở, kỷ luật theo đúng mức độ sai phạm.

Tính từ năm 2015 tới nay, Huyện ủy Định Hóa đã kiểm tra 7 cuộc với 34 tổ chức cơ sở đảng và 15 đảng viên; 7 cuộc giám sát chuyên đề với 11 tổ chức cơ sở đảng và 325 đảng viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 1.017 lượt chi bộ và 714 đảng viên, giám sát chuyên đề 165 cuộc với tập thể và 9 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện cũng tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng và 46 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận có 8 tổ chức đảng và 37 đảng viên vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên; yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 triệu đồng. Cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật 69 trường hợp, trong đó khai trừ 14 trường hợp.

Theo đánh giá, công tác KTGS Đảng ở Định Hóa nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã xác định rõ nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện KTGS theo chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Nội dung tập trung ở một số lĩnh vực như: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ... Cấp ủy viên cấp xã thị trấn tăng cường đi cơ sở, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt ở chi bộ do mình phụ trách để giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó phản ánh và kịp thời tham mưu giải pháp để khắc phục, xử lý những vướng mắc.

Bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Định Hóa cho biết: Mục tiêu chính của KTGS là phòng ngừa, hạn chế sai phạm và góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Định Hóa tiếp tục xác định phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm”. Nội dung chính là tăng cường theo dõi, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là về đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Với sai phạm, khuyết điểm đã xác minh rõ thì xử lý nghiêm để đảm bảo giáo dục và răn đe.

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/kiem-tra-giam-sat-de-ngan-ngua-sai-pham-275368-46243.html
Các tin khác: