Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

 Ưu tiên phát triển dịch vụ - thương mại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kiềm chế lạm phát; tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo các chính sách an ninh xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

          Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012.

          1/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 14%.

          2/ GDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm.

          3/ Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.150 tỷ đồng.

          4/ Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 30.405 tấn.

          5/ Phấn đấu tổng thu Ngân sách năm 2012 đạt 1.010 tỷ đồng;

         6/ Có 62% xóm, tổ dân phố; 94% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 88% gia đình đạt gia đình văn hóa; 65% số trường học và 83% xã, phường đạt chuẩn quốc gia.

          7/ Giải quyết việc làm mới cho 6.500 người lao động.

          8/ Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3% và giảm tỷ xuất sinh thô 0,1‰.

          9/ Hoàn thành các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, động viên quan dự bị và huấn luyện dân quân tự vệ. Quản lý 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn. Phấn đấu giảm 2% số người nghiện ma túy.

          10/ Có 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85% tổ chức cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở yếu kém; kết nạp 350 đảng viên mới.

 

Daithainguyen.vn
Các tin khác: