Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đó là một trong những vấn đề được đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh (viết tắt là BCĐ) nhấn mạnh tại cuộc họp BCĐ vào chiều 10-5 để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, BCĐ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

 

 

Theo đánh giá của BCĐ, trong năm 2017 và những tháng đầu năm nay, việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC tiếp tục được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể như: 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã thành lập và kiện toàn, bổ sung BCĐ thực hiện QCDC, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Năm 2017, các địa phương đã tổ chức được 37 lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và các thành viên BCĐ. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân được triển khai tích cực. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân T.X Phổ Yên; lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trên 500 công nhân, người sử dụng lao động; 9/9 huyện, thành, thị và 61/180 xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân…

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ cấp tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện những nội dung, nhiệm vụ nêu trên. Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Xuân Hòa đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực giúp việc BCĐ cấp tỉnh - tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo, trong đó cần nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm, địa chỉ cụ thể của những đơn vị chưa thực hiện tốt QCDC ở cơ sở để kịp thời khắc phục. Đồng thời, xây dựng ngay kế hoạch hoạt động của BCĐ cấp tỉnh trong 6 tháng cuối năm; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này...

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: