Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 19/10/2021 02:31
Ngày 19-10, Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương tăng 10,55% so với cùng kỳ.

 

Trong 9 tháng năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. 

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách vượt 12% so với kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10,55% so với cùng kỳ. Huyện cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; tập trung triển khai giải ngân vốn đầu tư công; công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn tại, vướng mắc về đất đai từ nhiều năm; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác xây dựng Đảng trên các mặt được tăng cường.

Những tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Phú Lương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới đạt chuẩn nâng cao ở xã Tức Tranh, Yên Ninh; quan tâm xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/phan-dau-hoan-thanh-toan-dien-cac-muc-tieu-nhiem-vu-292272-205.html
Các tin khác: