Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đây là một trong những kết quả nổi bật được đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018 của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức sáng 10-1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

 

Năm 2018, các cấp Hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm của Hội và đạt được những kết quả, như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng về an toàn vệ sinh thực phẩm; liên kết tiêu thụ nông sản an toàn; triển khai tuần cao điểm “Tết vì người nghèo”; đồng hành cùng phụ nữ biên cương; hoạt động đối ngoại, khai thác nguồn lực từ các tổ chức quốc tế; tham mưu, triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ.

Nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới” được các cấp Hội thực hiện đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” ngày càng  đi vào chiều sâu. 100% các cấp Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện nội dung cụ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng mới 157 tuyến đường hoa, gần 6.000 hố xử lý rác thải tại gia đình; phối hợp đào tạo nghề cho 5.936 hội viên (vượt 5,9 % so với kế hoạch); vận động hội viên hiến trên 22 nghìn m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi; tổ chức trên 7.000 buổi vệ sinh.

Trong năm, các cấp Hội đã tiết kiệm được trên 20 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo vay và bằng nhiều hình thức khác nhau đã giúp 650 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo… Đặc biệt, năm 2018, các cấp Hội hỗ trợ 50 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập mới 4 hợp tác xã; xây dựng mới 36 mô hình phát triển kinh tế, nâng tổng số 433 mô hình kinh tế do phụ nữ đảm nhận trên toàn tỉnh… Với kết quả đó, Hội LHPN Thái Nguyên được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, các cấp Hội tập trung thực hiện nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện các đề án lớn của Chính phủ và các phong trào thi đua “Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất, kinh doanh giỏi”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; duy trì và mở rộng các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản và chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng hữu cơ…

Với những thành tích đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: