Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày 10-1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (Phong trào) giai đoạn 2016-2018; tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 (Đại hội). Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là lãnh đạo một số các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Năm 2018, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng những sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh và hoạt động lễ hội được tổ chức rộng khắp. Hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, luân chuyển sách phục vụ nhân dân; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá; quảng bá du lịch; xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí ngành quản lý đạt hiệu quả tích cực.

Sở phối hợp cùng các ngành, cấp tổ chức thành công các giải thể thao cấp Quốc gia tại tỉnh. Các đơn vị trực thuộc Sở, phòng văn hoá và thông tin các huyện, thành phố và thị xã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Bình xét thi đua từ cơ sở, toàn tỉnh có hơn 285.000 gia đình văn hoá, tăng 1,2%; 2.486 xóm, tổ dân phố văn hoá, tăng 2,5%; 90/139 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, tăng 16,7%; 124/139 xã đạt tiêu chí văn hoá, tăng 13,49% so với năm 2017...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Đề án Bảo tồn văn hoá vật thể, phi vật thể trà Thái Nguyên; xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh; phấn đấu có trên 89% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; trên 70% số làng, bản, khu dân cư đạt văn hoá; trên 90% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hoá…

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào và tổng kết tham dự Đại hội. Từ thành tích đạt được, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đã tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 2 tập thể là Sở và Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Võ Nhai; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Đoàn Nghệ thuật tỉnh; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào; tặng Bằng khen cho 11 gia đình; 11 khu dân cư; 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu; tặng Bằng khen cho 39 huấn luyện viên, vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc tại Đại hội.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: