Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đó là 1 trong những nội dung mà đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chiều ngày 10-01.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2014-2018)

 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Năm 2018, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 là “Tăng cường kỷ cương và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”. Cấp ủy các cơ sở đã nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức học tập nghị quyết các Hội nghị lần thứ sáu, bảy và tám BCH Trung ương Đảng khóa XII, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tiếp nhận 11 chi, đảng bộ cơ sở từ Đảng bộ Khối doanh nghiệp bàn giao, nâng tổng số lên 72 chi, đảng bộ cơ sở. Trong năm đã kết nạp 190 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 259 đồng chí. Kết quả xếp loại chất lượng chi bộ, đảng bộ cơ sở năm 2018 có 12/61 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 41/61 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6/62 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và 02/61 chi, đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã thông tin nhanh những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2018 đến các đại biểu; ghi nhận, biểu dương kết quả của Đảng ủy Khối đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với 04 nhóm tồn tại mà Đảng ủy Khối đã chỉ ra và đề nghị phải có giải pháp thiết thực để khắc phục. Về các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Khối quan tâm nghiên cứu Quy định số 293-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII, chủ động tham mưu đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn trong tình hình tới. Về nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhanh nhạy, chính xác, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, nhiệm vụ trước mắt là làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”. Đối với công tác cán bộ, quan tâm rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú ý nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị, 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2013-2017) được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 12 chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018, 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2014-2018) và khen thưởng cho 15 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2015-2018.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: