Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

3 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH) lần thứ 22 tổ chức sáng ngày 25-3 là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và chủ động trong kiểm soát phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng TW.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đã có trên 60 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại Hội nghị. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đánh giá văn bản này đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị khá công phu, bài bản và đã qua nhiều lần dự thảo, biên tập. Các đại biểu cũng đóng góp thêm ý kiến để Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn chỉnh trước khi đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân và đưa ra thảo luận tại các đại hội đảng bộ trên cơ sở theo kế hoạch.

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung của tỉnh cũng như các dự án lớn trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực bất động sản. Xử lý dứt điểm các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, thực hiện ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có chủ trương thu hồi. Đối với các công trình chào mừng thành công đại hội đảng các cấp kiên quyết thực hiện các biện pháp giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đề nghị bố trí khu cách ly tập trung nghi nhiễm COVID-19 xa khu dân cư cũng như cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn lực phòng, chống dịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các nghị quyết, thông báo của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 56-NQ/TW về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Thông báo số 172-TB/TW về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh giao các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh theo quy trình, quy định. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị gửi xin ý kiến nhân dân (trước ngày 15/4/2020); hoàn thiện Đề án nhân sự Ban Thường vụ, BCH, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện đồng bộ quy trình công tác nhân sự đối với các đồng chí dự kiến tái cử cấp ủy và các đồng chí được giới thiệu mới. Đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, sắp xếp chuẩn bị một bước có liên quan đến nhân sự đại hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội; các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu mở rộng diện giám sát gắn với kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo; khắc phục triệt để việc chuyển đơn theo hình thức, giải quyết không dứt điểm, trễ hạn; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân theo quy định.

 Trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại cần chú ý đến việc quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài nước, nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh. Trong phòng chống dịch COVID-19 phải chú ý việc nắm chắc diễn biến tình hình và chủ động phòng, chống ngay từ xa, từ khi chưa có nguy cơ bùng phát.

 Các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và bỏ phiếu xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trần Dương Thịnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ. Kết quả bỏ phiếu có 19/48 phiếu biểu quyết không kỷ luật đồng chí Trần Dương Thịnh, bằng 39,6%, 29/48 phiếu đồng ý kỷ luật Đảng hình thức khiển trách, bằng 60,4%.

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/tap-trung-lanh-dao-thuc-hien-tot-3-nhiem-vu-trong-tam-269993-97.html
Các tin khác: