Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Chiều 5-8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 7-2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ảnh) .

 

Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Trong đó, đáng chú ý là tham mưu hoàn thành 5 đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII… Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu thực hiện Kết luận số 48-KL/TW về kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ. Việc phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ từng bước được tháo gỡ.

Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời tập trung thảo luận, phân tích một số nhiệm vụ về việc sáp nhập các đơn vị cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố; chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khi thực hiện thí điểm công tác quản lý công chức theo vị trí việc làm ngành Tổ chức xây dựng Đảng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 8 và thời gian còn lại của năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện 10 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tham mưu chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị…

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: