Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Từ 15-4 đến 15-5-2019, toàn tỉnh thực hiện Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

 

Ngày 12-4, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh (ATTP) đã tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cương trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 13.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống thực phẩm, trong đó có trên 5.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trên 4.600 cơ sở dịch vụ ăn uống, gần 3.500 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Để bảo đảm an toàn trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP đến cơ sở.

Đến nay, 100% các cơ sở đã thực hiện các cam kết về điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm điều kiện ATTP của tỉnh. Toàn tỉnh đã có gần 300 sản phẩm thực phẩm thực hiện tự công bố chất lượng theo quy định. Các cơ quan chuyên môn cũng đã tổ chức tập huấn cho gần 20.00 lượt người dân và chủ hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm, kiến thức ATTP hàng năm; các cơ quan truyền thông đã thực hiện trên 100 chuyên mục về ATTP góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội.

Các ngành chức năng đã cấp xác nhận chuẩn kiến thức về ATTP, xác nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh… cho trên 1.500 cá nhân và các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông và dịch vụ liên quan đến thực phẩm mỗi năm.

Bên cạnh đó, hoạt động thanh, kiểm tra cũng được tăng cường. Trong 3 năm (2016-2017-2018), cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.998 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 2,3 tỷ đồng.

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu các ngành, các địa phương cũng đã nêu ra những giải pháp, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác truyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt cần có sự hỗ trợ tích cực của cơ quan chuyên môn cho tuyến cơ sở; xây dựng nhiều ô mẫu, điển hình về ATTP tại cơ sở để nhân rộng trong các khu dân cư, đồng thời công bố các vụ vi phạm quy đinh ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp cơ sở đến toàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong Tháng hành động Vì ATTP; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường vận động, giám sát và đưa nội dung ATTP vào các quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cần tích cực xây dựng các điển hình cá nhân, tập thể thực hiện tốt ATTP; các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng vùng thực phẩm an toàn và kết nối cung cầu; thu hút đầu tư phát triển vùng thực phẩm an toàn theo quy trình sản xuất công nghệ cao bằng các cơ chế, chính sách theo đặc thù địa phương. Bên cạnh đó các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp cần bám sát chủ đề của Tháng hành động để xây dựng chương trình hành động cho cả năm.

 

*Chiều 12-4, UBND T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

Theo đó, T.P Sông Công sẽ triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” và chiến dịch truyền thông (từ 5-4 đến 15-5) đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại Thành phố và các xã, phường nhằm tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo ATTP theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cách sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn…

Bên cạnh đó, Thành phố cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành (từ 15-4 đến 15-5) với đầy đủ các thành phần, chuyên môn đủ thẩm quyền để đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện các nội dung về ATTP; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở, dịch vụ ăn uống trên địa bàn..., từ đó có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về đảm bảo chất lượng ATTP.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: