Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đó là một trong những vấn đề được đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW), được Tỉnh ủy tổ chức sáng 7-8. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành, thị.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Ảnh: Trường Sơn

 

Theo đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về KTTT, HTX đã có những chuyển biến rõ nét; vai trò của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn được nâng lên. Nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy KTTT phát triển được ban hành, hoàn thiện và phát huy hiệu quả; bộ máy quản lý Nhà nước đối với KTTT, HTX được làm rõ. Nhiều tổ hợp tác (THT), HTX được thành lập, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh… Về một số kết quả cụ thể: Từ năm 2010, tỉnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng, đến hết năm 2018 tổng nguồn Quỹ cấp tỉnh đạt gần 33 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho 70 dự án. Trong phát triển các THT, HTX, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 469 HTX (tăng 186 HTX so với năm 2003) với tổng số thành viên là 41.500 người, doanh thu bình quân đạt 9 tỷ đồng/HTX/năm (tăng 10 lần so với năm 2003), lợi nhuận bình quân đạt 370 triệu đồng/HTX/năm (tăng 5 lần); có 7.260 THT với trên 160.000 thành viên và người lao động, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, vay vốn tín dụng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp…

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn tới, tỉnh ta xác định mục tiêu tổng quát là: Thường xuyên củng cố và phát triển các loại hình KTTT, HTX; từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của các THT, HTX; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển khu vực KTTT, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên và cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 10.000 THT, 1.000 HTX, 30 liên hiệp HTX (trong đó có khoảng 600 HTX nông nghiệp, 20 liên hiệp HTX nông nghiệp, 400 HTX thương mại, 10 liên hiệp HTX thương mại, khoảng 50 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm hàng hóa). Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu rõ một số hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW tại từng địa phương, đơn vị thời gian qua; kiến nghị về nhiều vấn đề nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT trong những năm tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh ta đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, như: Tiếp tục thống nhất cao về nhận thức đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của KTTT, nòng cốt là kinh tế HTX trong nền kinh tế quốc dân; phát triển các mô hình HTX cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với quy luật khách quan, hướng về cơ sở, nhất là ở những địa phương vùng sâu, xa, vùng có nhiều khó khăn, nhưng tuyệt đối không gò ép thành lập khi không có đủ điều kiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT, HTX, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về KTTT, HTX, gắn liền với công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KTTT; quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện tốt Đề án phát triển KTTT của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình KTTT, HTX; khuyến khích các hình thức hợp tác sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị, có quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ…

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: