Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Toàn tỉnh có 56 trang trại an toàn dịch bệnh
Cập nhật ngày: 11/04/2018 03:40
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 752 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng 12 trang trại so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các trang trại đã ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất, trong đó có 10 trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP và 56 trang trại an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi phát triển bò sinh sản và bò thịt cao sản chất lượng cao, quy mô 2.500 con tại Định Hóa ứng dụng công nghệ quản lý đàn và dinh dưỡng của Châu Âu và Isarel.

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp, đến thời điểm này, Thái Nguyên chưa hình thành được các khu, vùng và doanh nghiệp chăn nuôi công nghệ cao. Nhưng trên thực tế, một số tiến bộ khoa học công nghệ trong chăn nuôi (con giống, thiết bị, hình thức chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường…) đã được các hộ chăn nuôi trong tỉnh tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng nhưng tỷ lệ ứng dụng công nghệ ở mức thấp.

Do đó, để phát triển các trang trại chăn nuôi có ứng dụng công nghệ cao, trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ chú trọng việc ứng dụng kỹ thuật – công nghệ cao trong chăn nuôi, trong giết mổ, sơ chế, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi; xây dựng cơ chế chính sách về quảng bá, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm đối tác cho các sản phẩm chăn nuôi công nghệ cao chủ lực trên cơ sở Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp và người chăn nuôi…

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: