Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TU, ngày 20/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng T.P Thái Nguyên, ngày 22-3, T.P Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính T.P Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; thành lập phường T.P Thái Nguyên.

Trước đó, T.P Thái Nguyên cũng đã  tham gia xây dựng Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường T.P Thái Nguyên; thực hiện các bước hướng dẫn của UBND tỉnh về quy trình điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập phường T.P Thái Nguyên. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường T.P Thái Nguyên sẽ phối hợp với các huyện: Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương cùng trực tiếp xuống làm việc tại địa bàn thị trấn Chùa Hang; các xã: Linh Sơn, Huống Thượng, Sơn Cẩm, Đồng Liên để lấy ý kiến cử tri, họp HĐND các xã về nội dung điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường T.P Thái Nguyên.

Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: