Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Võ Nhai, từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, xã đã tổ chức được 16 đoàn thanh, kiểm tra về ATTP tại 110 cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, qua đó đã phát hiện 37 cơ sở vi phạm.

Các vi phạm chủ yếu về: điều kiện vệ sinh cơ sở (16 cơ sở), điều kiện trang thiết bị dụng cụ (4 cơ sở), điều kiện về con người (20 cơ sở), ghi nhãn thực phẩm (5 cơ sở). Các đoàn thanh, kiểm tra của huyện, xã đã tuyên truyền, nghiêm khắc nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: