Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên - TNI.
Cập nhật ngày: 19/09/2015 05:06

* TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY: SỐ NHÀ 82, PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, TỔ 11, PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN.

ĐIỆN THOẠI: 0280 3855 817                  FAX: 0280 3651 001

EMAIL: THAINGUYENINVEST@GMAIL.COM

* CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐANG ĐẦU TƯ:

- ĐƯỜNG BẮC SƠN, ĐƯỜNG MINH CẦU VÀ KHU DÂN CƯ SỐ 1 PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN.

- KHU ĐÔ THỊ HỒNG VŨ - PHƯỜNG THẮNG LỢI, THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

- NGHĨA TRANG SINH THÁI NGÂN HÀ VIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.

daithainguyen.vn
Các tin khác: