Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

130 người tham gia lớp tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở.
Ngày cập nhật : 12/09/2018 | Lượt xem : 593