Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

175 giáo viên phường Trung Thành được bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè.
Ngày cập nhật : 15/08/2019 | Lượt xem : 2242