Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

50 năm rực sáng lửa lò cốc
Ngày cập nhật : 16/10/2015 | Lượt xem : 5443