Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

82 học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020.
Ngày cập nhật : 15/09/2020 | Lượt xem : 3691