Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ban chỉ đạo bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tích Lương.
Ngày cập nhật : 16/05/2021 | Lượt xem : 454