Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bàn giao chức vụ Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP Thái Nguyên
Ngày cập nhật : 13/07/2019 | Lượt xem : 3206