Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bàn giao tivi cho 4 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.
Ngày cập nhật : 03/12/2020 | Lượt xem : 2312