Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Thái Nguyên thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.
Ngày cập nhật : 19/02/2020 | Lượt xem : 316