Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 28kg pháo
Ngày cập nhật : 28/12/2019 | Lượt xem : 7793