Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày cập nhật : 21/01/2020 | Lượt xem : 758