Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020.
Ngày cập nhật : 19/09/2020 | Lượt xem : 8804