Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020.
Ngày cập nhật : 19/09/2020 | Lượt xem : 7917