Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bế mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3 năm 2015.
Ngày cập nhật : 01/12/2015 | Lượt xem : 14276