Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bế mạc triển lãm trưng bày sinh cật cảnh chào mừng Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ...
Ngày cập nhật : 04/12/2015 | Lượt xem : 14598