Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên
Ngày cập nhật : 10/10/2018 | Lượt xem : 1067