Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Ngày cập nhật : 09/10/2021 | Lượt xem : 839