Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Các hộ dân ở xã Linh Sơn tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để bàn...
Ngày cập nhật : 24/06/2021 | Lượt xem : 580