Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Cần có sự phối hợp tích cực để giải quyết dứt điểm đề nghị của cử tri.
Ngày cập nhật : 07/12/2016 | Lượt xem : 4177