Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Cấp 4.500 con gà giống cho nông dân.
Ngày cập nhật : 07/08/2020 | Lượt xem : 1673