Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Cấp gà giống cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo của xã Cao Ngạn
Ngày cập nhật : 28/11/2020 | Lượt xem : 2151