Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Ngày cập nhật : 22/05/2016 | Lượt xem : 3230