Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Chương trình nghệ thuật chào mừng Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3 năm 2015.
Ngày cập nhật : 28/11/2015 | Lượt xem : 9958