Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Cơ quan Thành ủy Thái Nguyên gặp mặt biểu dương khen thưởng con cán bộ công chức nhân dịp Tết...
Ngày cập nhật : 01/06/2019 | Lượt xem : 1540