Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Phúc...
Ngày cập nhật : 01/02/2020 | Lượt xem : 4393