Cử tri 6 đơn vị cấp xã bỏ phiếu lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập...
Ngày cập nhật : 09/04/2017 | Lượt xem : 22868