Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Cuộc thi " Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và vận hành nồi hơi, nén khí, xe nâng" TNG 2019
Ngày cập nhật : 04/11/2019 | Lượt xem : 522