Cưỡng chế thi hành án dân sự buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải trả 2 quầy tại Chợ Túc Duyên.
Ngày cập nhật : 14/04/2022 | Lượt xem : 1031