Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc với cử tri xã Phúc Trìu.
Ngày cập nhật : 13/11/2019 | Lượt xem : 560