Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đảm bảo an ninh trật tự để thực hiện Dự án Mở rộng Khu dân cư số 1, đường Việt Bắc, phường Tân...
Ngày cập nhật : 05/08/2020 | Lượt xem : 7656